HOTLINE : 065-539-6246
LINE : @thaiartprint
เปิด 24 ชั่วโมง
สติกเกอร์ QR Code กันปลอมแบบครบวงจร
สติกเกอร์ QR Code กันปลอมแบบครบวงจร
บริการรับทำ สติ๊กเกอร์ QR Code กันปลอม สติ๊กเกอร์ QR Code หมึกขูด ป้าย Tag กันปลอม แบบครบวงจรมากที่สุด ทำสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดกันปลอมด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ เช็คผลการกันปลอมออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่เกิน 3 วินาที
สติ๊กเกอร์ QR Code กันปลอม ดีอย่างไร
การผลิต สติ๊กเกอร์ QR Code กันปลอม กับทาง thaiart ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์สินค้า ดังนี้
  • สติ๊กเกอร์ QR Code กันปลอมช่วยป้องกันการปลอมแปลง การลอกเลียนแบบได้อย่าง 100%
  • สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และทางตัวแทน
  • สติ๊กเกอร์ QR Code ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าดูดี มีมาตรฐาน
  • การทำสติ๊กเกอร์ QR Code ช่วยลดปัญหาการขายสินค้าแบบตัดราคา
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาในอนาคตได้
  • การทำสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายแบบต่าง ๆ
  • มีระบบที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้งลูกค้ารายเก่า และช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคตได้
1. ปกป้องผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยสติ๊กเกอร์ QR Code
การทำสติ๊กเกอร์ QR Code จะช่วยปกป้องแบรนด์ของคุณจากการลอกเลียนแบบ ช่วยลดปัญหาการขายสินค้าแบบตัดราคาจนทำให้ตัวแทน หรือลูกค้านั้นเกิดความไม่มั่นใจ และไม่เชื่อถือในผลิตภัณฑ์สินค้า นอกจากนี้ยังเป็นการปกป้องแบรนด์จากผู้ที่ไม่หวังดี จนอาจจะสร้างควมเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าได้

2. มีระบบ Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
มีระบบ Big Data Analytics สำหรับเอาไว้เคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้สแกนสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก ๆ เพราะเจ้าของแบรนด์สามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้วิเคราะห์ วางแผนเพื่อหากลุ่มเป้าหมายใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า หรือจะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้สำหรับการวางแผนการตลาด เพื่อช่วยลดค่าโฆษณา และเพิ่มยอดขายได้เช่นกัน