Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แผ่นพับ ใบปลิว

บริการงานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิว (Leaflets)

มืออาชีพงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง 

Thaiartprint เราใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการทำงาน
การผลิตสิ่งพิมพ์แผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ใบปลิวที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์แผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ใบปลิวแล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตแผ่นพับ/ใบปลิว โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในแผ่นพับ/ใบปลิว หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในแผ่นพับ/ใบปลิวเป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกัน
ก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานแผ่นพับ/ใบปลิวเป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวจากโรงพิมพ์ของเรา
ไม่ว่าภาพพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวนั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ
งานพิมพ์ใบปลิวและงานพิมพ์แผ่นพับ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอนในการผลิตใบปลิว/แผ่นพับ ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในประสบการณ์
ที่ผลิตงานพิมพ์ใบปลิวและพิมพ์แผ่นพับ


พร้อมพิสูจน์ผลงานกับเราได้ที่นี่
หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์แผ่นพับ/โรงพิมพ์ใบปลิวต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและใส่ใจติดตามงานอย่างใกล้ชิดเรายินดีเสนอบริการพิมพ์แผ่นพับ
หรือพิมพ์ใบปลิวดังกล่าวด้วย ระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอล ที่พิมพ์สีสันสดใสสมจริง ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างและรู้สึกคุ้มค่ากับบริการของโรงพิมพ์ฯ เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์
ใบปลิวต่าง ๆ

เกร็ดความรู้ และการทำความเข้าใจกับ เรื่องของ แผ่นพับใบปลิว  
ความหมายของ แผ่นพับ ใบปลิว
แผ่นพับ หมายถึงสิ่งพิมพ์ใด ๆ มีการพับเข้าหรือกางออกขณะที่ใช้งาน ซึ่งจะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้า ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้า แผ่นพับแนะนำบริการ แผ่นพับส่งเสริมการขาย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถานศึกษา แผ่นพับแนะนำสถานที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่าวสาร แผ่นพับแนะนำร้านค้า แผ่นพับรับสมัครสมาชิก แผ่นพับคู่มือสินค้า แผ่นพับคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ

ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวคูปองสินค้า ใบปลิวแนะนำสถานศึกษา ใบปลิวแนะนำสถานที่เที่ยว ใบปลิวแนะนำร้านค้า ใบปลิวแจ้งข่าวสาร ใบปลิวตารางกิจกรรม ใบปลิวรับสมัครสมาชิก ใบปลิววิธีใช้สินค้า ใบปลิวเผยแพร่กิจกรรม ใบปลิวชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

แผ่นพับหรือใบปลิวยังเป็นสื่อโฆษณาชนิด ไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ รูปแบบของแผ่นพับนิยมใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่

     ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

จัดทำแผนการการตลาด ในองค์กรใหญ่ ๆ  การพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวเพื่อการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด (Marketing Plan) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการทำวิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing Research)  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จุดขาย ฯลฯ ซึ่งหากทำเต็มรูปแบบจะต้องใช้งบประมาณที่สูง สำหรับ SME สามารถจัดทำอย่างประหยัด เช่นการวิจัยตลาด ก็ใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การหาจุดขายผลิตภัณฑ์ ก็ใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ฯลฯ อย่างไรเสีย ควรมีการวางแผนการตลาดบ้าง เช่นกลุ่มเป้าหมายคือใคร ในรอบปีจะมีการจัดรายการอะไรบ้าง มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร เป็นต้น

กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัทหรือส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้วยการลด แลก แจก แถม กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในแผ่นพับ/ใบปลิว กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดให้กำหนดความคาดหวังที่จะได้รับ (ทั้งนี้ไม่ควรตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่นโดยปกติความคาดหวังจากการตอบรับทางไปรษณีย์ควรอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 5 %) ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างแผ่นพับ/ใบปลิวที่มีอยู่ในท้องตลาด แผ่นพับ/ใบปลิวตามศูนย์การค้า หรือแผ่นพับที่ได้รับทางไปรษณีย์ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของแผ่นพับ/ใบปลิว" ที่ระบุข้างล่างเพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ โดยระบุรูปแบบได้หลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรหน้าแรกมีหัวเรื่องและภาพประกอบอย่างไร ฯลฯ

ออกแบบจัดทำ อาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับ ให้คำนึงถึงหน้าแรกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา แผ่นพับ/ใบปลิวบางชิ้นมีการทำไดคัตเป็นรูปให้ดูแปลกตา ข้อความในหน้าแรกต้องกระชับสื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านรายละเอียดต่อไป ในหน้าอื่น ๆ ให้ผูกเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่อง หากเป็นแผ่นพับหลายทบให้ดูภาพหน้าที่ติดกันก่อนคลี่และหลังคลี่ให้ดำเนินอย่างสอดคล้องกัน หน้าสุดท้ายหรือส่วนสุดท้ายมักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานแผ่นพับ/ใบปลิวให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป