::
กรุณากรอก
Contact Us
THAIARTPRINT AND PACKAGING CO ., LTD
1113 ซอยสุขสวัสดิ์ 26
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ต้องออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างไรถึงจะดี
1. มีความสะดุดตา ชัดเจน สินค้าชนิดเดียวกันวางเรียงอยู่เป็นแถว การจะทำให้คนหยุดมองที่สินค้าของเราอย่างแรกที่ต้องมีคือความสะดุดตา แต่ก็ต้องมีความชัดเจน มองแล้วสามารถรู้ได้เลยว่าคือสินค้าอะไร ชวนให้หยิบมาอ่านรายละเอียดต่อ
2. ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากจะสวยงามสะดุดตาแล้ว ต้องง่ายและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานอีกด้วย บรรจุภัณฑ์ที่ดีคือจะต้องปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เสียหาย และจะต้องมีการระบุข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยความสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าได้ ด้วยความแปลกใหม่ และเป็นผลดีต่อสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้านั่นเอง